Talon väri, talon numerokyltti ja muut talon julkisivussa huomioitavat seikat

23 January 2020
 Kategoriat: Home & Garden, Blog

jaa  

Talon julkisivuissa on monta asiaa, jotka omistaja saa itse päättää, mutta jotkut asiat on määritelty ennalta. Oli niin tai näin, julkisivun tärkeimpinä tehtävinä on suojata taloa säälosuhteilta, olla edustavan näköinen ja myöskin ohjata oikeaan osoitteeseen.

 

Kuka määrittää talon värin?

Haja-asutusalueilla talon väriä ei määrittele juurikaan muut tahot kuin itse omistaja. Muutenkin talon ulkonäköä ja sen lisäosia saa vapaasti itse määrittää. Mutta kun tullaan asemakaava-alueelle, on määritelty miltä talot näyttävät eli mitä pintamateriaalia, väriä tai mallia ne ovat. Jos ei ole ihan varma mitkä määräykset ovat omalla alueella, voi asian tarkistaa kunnan rakennustarkastajalta.

 

Miksi talossa pitää olla numero?

Talon numerokyltti näyttää tietä vieraille ja muille kulkijoille. Se on myös erittäin tärkeä siitä syystä, että hätäajoneuvot löytävät perille mutkitta ja nopeasti. Talon numerokylttejä on nykyisin olemassa paljon erilaisia. Tärkeintä muistaa, että se näkyy mahdollisimman hyvin tiellä. Värin tulee erottua talon väristä ja sen tulisi olla tarpeeksi korkealla ja isolla. Koska Suomessa on pimeää suurin osa ajasta syksyllä ja talvella, kannattaa talonumero joko valaista tai tehdä se heijastinpinnalle. Lisää tietoa talon numerokylteistä löydät esimerkiksi täältä: Hannah Hoijar.

 

Talo on tarkoitus kestää sääolosuhteita ja aikaa

Parhaiten talon ulkopintojen kestävyyttä pidetään yllä säännöllisellä huollolla. Kun mahdollliset viat korjataan heti ja pintakäsittelyiden välejä ei pidetä turhan pitkinä, voidaan julkisivun käyttöikää pidentää paljonkin ja pitää se jatkuvasti edustavan näköisenä.

Yleisin pientalon materiaali on puu. Puun maalipinta vaatii luonnollisesti säännöllistä maalausta. Maali haalistuu sekä voi rapista iän myötä, joten sen huoltotarpeen huomaa selkeästi. Tiili taas kerää likaa ja sammalta itseensä, joten sitä pitää pestä säännöllisin väliajoin. Hyvin suosittu ulkoasun materiaali varsinkin 70-luvulla oli rappaus, eikä mikään ihme sillä se on kestävä. Toisalta rankat sääolosuhteet voivat aiheuttaa halkeumia rappaukseen, mikä on taas riskinä päästää kosteutta rakenteisiin. Näissä tapauksissa kannattaa ulkopintaan tehdä kuntotarkastus.

Ilmastonmuutos tuo myös oman haasteensa tulevaisuudessa. Erityisesti rannikoilla yleistyvä viistosade aiheuttaa jatkossa enemmän rasitusta seinäpinnoille. Tämä lisääntyy siksi, että lumisateet muuttuvat vuosien saatossa enemmän rännäksi ja sateeksi. Tämä on erityisesti riski betonille, tiilille ja rappauksille. Sateen aiheuttamaa rasitusta pyritään ottamaan jo nyt huomioon talojen ja rakennusten julkisivujen suunnittelussa. Luonnollisesti suositaan hyvin kosteutta sietäviä materiaaleja, sekä myös huoltovälejä jatkossa joudutaan todennäköisesti lisäämään.